Företagsbil eller förmånsbil?

Både företagsbil och förmånsbil är begrepp som vi vanligen stöter på i vardagen. Skillnaden mellan dessa två begrepp är rätt stor, men det är inte alltid helt lätt att hålla reda på vad det är som faktiskt skiljer dem åt. Däremot kan det vara nödvändigt att veta om vad både företagsbil och förmånsbil är, vad det innebär och såklart även vad skillnaden är. I den här texten går vi igenom allt du kan behöva veta om just företagsbil och förmånsbil!

Företagsbil eller förmånsbil – vad är det?

Så vad är egentligen skillnaden mellan en företagsbil och en förmånsbil? Det ska vi gå igenom här!

Vad är en företagsbil?

En företagsbil är den bil som anställda ofta får tillgång till att använda under tjänsten. Vanligen används den av hantverkare, servicepersonal, de som är i behov av jourbil eller poolbil. 

Företagsbilen ska användas i syfte av att underlätta för den anställda då behovet av bil är stort under arbetstid. Tanken är att en företagsbil endast ska användas under arbetstid. Just av den anledningen kan en företagsbil också kallas för tjänstebil. 

Fördelen med en företagsbil är att de inte behöver beskattas så länge de inte används för privat bruk. Överskrider den privata körningen 10 gånger och 100 mil per år ska det dock beskattas (förmånsvärde). 

Vad är en förmånsbil?

Till skillnad från en företagsbil är en förmånsbil en bil som den anställde har tillgång till, men som också innebär en viss förmånsskatt. En förmånsbil kommer med en extra skattekostnad då den även får användas privat enligt behov. 

En förmånsbil används ofta av egenföretagare, företagsägare, säljare och tjänstemän som ofta är i behov av bil både i arbetet och privat. Att bilen också kan användas privat utan särskilda konsekvenser ses som en förmån, därav namnet förmånsbil. 

Används bilen privat och företaget betalar för drivmedlet ska den privata körda sträckan och drivmedlet som gick åt skattas för. betalar du själv drivmedlet för de sträckor som du kör under tjänst har du rätt att få milersättning för de. Skattefri utbetalning ligger på 6,5kr/ mil för diesel, och 9,5kr/ mil för bensin. 

Vad är skillnaden – tjänstebil eller förmånsbil?

För att göra det lite extra tydligt vad skillnaden mellan en företagsbil och förmånsbil är tänkte vi sammanfatta det lite kort. Det hela handlar egentligen om att en företagsbil (tjänstebil) endast ska användas av de som kör mycket bil under tjänst, medan en förmånsbil kan användas både i tjänst och privat. 

Detta innebär att en företagsbil, som inte används för privat körning men som innebär en förmån för den anställda, inte behöver beskattas. En förmånsbil måste beskattas då den anses vara en förmån som får användas privat och i tjänst hur man vill. 

Föra körjournal eller inte

Att föra körjournal är något som både de som kör företagsbil och förmånsbil bör göra. Trots att det inte riktigt finns några lagar eller regler på att man måste föra körjournal så är det verkligen något som underlättar för alla som vill hålla koll på körningen. 

För de som kör en företagsbil gäller ju att privat bruk av bilen inte överskrider 100 mil och 10 tillfällen per år. Annars måste den körningen beskattas. För förmånsbil gäller att drivmedlet som går åt vid privat körning och som företaget betalar för ska beskattas. Visar det sig att du undanhållit eller inte kan bevisa rätt underlag kan du få stora böter.

Med andra ord är det nödvändigt att föra körjournal för att både den som kör och de som tillhandahåller bilen ska ha tydliga riktlinjer för vad som ska beskattas. Annars blir det svårt att hålla koll på vilka sträckor, vilka resor och hur mycket du faktiskt tankat eller som räknas som privat.  

Elektronisk körjournal 

Genom att byta ut en manuell körjournal till en elektronisk körjournal blir det väldigt mycket enklare att hålla koll på vilka körningar som sker i tjänst kontra privat. En elektronisk körjournal sköter allt jobb åt dig och håller koll på alla nödvändiga underlag, alla data och all information som är nödvändigt att ha som bevis. 

På så sätt kan du som kör bil, både privat och i tjänst, känna dig säker på att alltid ha rätt underlag vid behov. I och med att den elektroniska körjournalen också lagrar all information under en viss tid kan du alltid ha möjlighet att bevisa vilka sträckor som körts i tjänst. 

Kan du inte göra det kan du antingen få böter, eller riskera att beskattas på alla körningar som en förmån. Systemet är otroligt smidigt att lära sig använda, och det går både snabbt och enkelt att hantera allt direkt där i. Många elektroniska körjournaler kommer också med en smart app till den kopplade journalen. 

Det behöver alltså inte vara svårt eller tidskrävande att föra körjournal för er som kör företagsbil eller förmånsbil. Oavsett om du kör bilen privat, i tjänst eller som egenföretagare kan det både underlätta och skapa trygghet i vardagen genom att föra körjournal!