Om oss

Denna webbplats drivs och underhålls av oss som är teknikentusiaster.
Ämnet elektronisk körjournal är något vi brinner för och fyller på med innehåll i mån av tid. Målet är att sprida kunskap om digitala och elektroniska körjouranler och underlätta för dig vid beslut av köp av ett nytt körjournal.

Om du önskar annosera på denna webbplts vänligen kontakta oss så bygger vi en långsiktig relation som gagnar båda parter.

Trevlig läsning!