Förmånsvärde – hur fungerar det?

Vi alla har förmodligen hört talas om förmånsvärde någon gång eller i något sammanhang. Däremot är det inte helt säkert att man vet vad just förmånsvärde egentligen innebär. Begreppet är något invecklat och beskrivs på bästa som en skattepliktig förmån du måste betala om du som företagare eller anställd får ta del av en tjänstebil. Nedan går vi igenom allt som har med förmånsvärde att göra, så att det hela blir lite tydligare!

Vad är förmånsvärde?

Om du som anställd eller företagare har tillgång till att köra en tjänstebil anses det vara en förmån. Denna förmån måste sen i vissa fall beskattas om tjänstebilen används för annat än under tjänst och för arbeten. 

Använder du tjänstebilen till annat måste denna körning beskattas, och det är då det som kallas för förmånsvärde. Dock vill vi bara poängtera att det finns en gräns för vad som anses vara förmånsvärde och vad som går att komma undan med. 

När gäller förmånsvärde?

För att du ska bli beskattningsskyldig för din privata körning med tjänstebilen gäller det att du kör över 100 mil under max 10 tillfällen. Skulle du istället hålla dig under denna ”ringa omfattning”, som det kallas, innebär det att körningen inte räknas som en förmån och att du inte behöver skatta och betala ett förmånsvärde. 

Vad betyder förmånsvärde?

Just förmånsvärde kan vara lite av ett krångligt begrepp då det kan syfta på lite olika saker. I grund och botten handlar det om det som vi gått igenom: förmånen att få köra en tjänstebil i privat bruk ska beskattas. Förmånsvärdet räknas ut på den bil du kör. 

Men sen kan också förmånsvärde betyda en annan sak. Trots att det hör till samma ämne kan detta skapa lite förvirring. Syftar man inte på den skatt som ska betalas för förmånen kan förmånsvärde också betyda att man gör en besparing. 

Besparingen gäller om den anställda får tillgång till en bil via företaget som hade kostat mer att köpa eller hyra privat. Den anställde gör det en besparing tack vare företaget, och det är den besparingen som kallas för förmånsvärde. Principen är den samma, men förklaringen lite olika. 

Hur räknar man ut förmånsvärdet?

Visar det sig att du använt tjänstebilen för privat bruk där du kört mer än 100 mil under fler än 10 tillfällen innebär det att du måste betala förmånsvärdet. Men hur gör jag då för att beräkna förmånsvärde?

Beroende på vilken bilmodell du har kan ditt förmånsvärde för din bil variera rätt rejält. Här räknas såväl bilmodell och utrustning som årsmodell och drivmedel in. Förmånsvärdet, som också kan kallas för ett schablonbelopp, räknas alltså ut baserat på vilken bil du har. Förmånsvärde ansvarar Skatteverket för. 

I regel kan man säga att ju ”lyxigare” och mer utrustad bilen är desto högre blir förmånsvärdet. Sen finns det även andra exempel där du som använder dig av en el- eller miljöbil har rätt till att få avdraget förmånsvärde just på grund av dess positiva påverkan. Du som exempelvis kör en Tesla har rätt till ett rabatterat förmånsvärde för din tesla. 

Går du in på Skatteverkets hemsida finns det där en mall som du kan utgå ifrån då du vill beräkna ditt förmånsvärde.

Förmånsvärde tjänstebil – hur fungerar det?

Som vi tidigare varit inne på så är ett förmånsvärde den skattepliktiga summa du måste betala om du använder tjänstebilen som en förmån även privat. Överskrider du den ”ringa omfattningen” på 100 mil och max 10 tillfällen anses det vara en förmån. Förmånsvärdet beräknas på den bilmodell du kör. 

Du som då använder dig av en tjänstebil och även kör den privat måste vara medveten om hur mycket du ska betala för din tjänstebil. Detta beräknas då på vilken bil du använder, samt hur mycket du kört i tjänsten respektive privat. 

Sen går det till som så att det förmånsvärde du ska betala läggs till på din lön likt en löneförmån. Det gör i sin tur att du får en ”högre” lön, vilket då innebär att du också blir skyldig att betala en större summa skatt. Detta dras sen av på din lön som vanligt innan du får den utbetald. 

Så egentligen behöver du inte sköta något på egen hand. Du bör bara vara medveten om att körningen kommer anses som en förmån som sen då läggs på som ett lönetillägg. Bli alltså inte förvånad om din skattesats är högre – ju högre förmån desto högre tillägg, och ju högre tillägg desto högre skatteavdrag.

Påverkar elektronisk körjournal mitt förmånsvärde?

För dig som har installerat en elektronisk körjournal i tjänstebilen kommer körningarna både bli enklare, smidigare och mer effektiva. Att ha en körjournal som sköter all datainsamling och hantering automatiskt kan upplevas vara en förmån i och med att det underlättar så pass mycket. 

Däremot behöver du inte oroa dig, en elektronisk körjournal installerad i tjänstebilen påverkar inte bilens förmånsvärde och den skattesats du ska betala. Istället har du med den koll på alla nödvändiga underlag, all data och all information som i sin tur kan vara avgörande för om du måste betala denna förmån eller inte! 

Vad är förmånsvärde?

Om du som anställd eller företagare har tillgång till att köra en tjänstebil anses det vara en förmån. Denna förmån måste sen i vissa fall beskattas om tjänstebilen används för annat än under tjänst och för arbeten.

Hur beräknar man sitt förmånsvärde?

Beroende på vilken bilmodell du har kan din förmån för din bil variera rätt rejält. Här räknas såväl bilmodell och utrustning som årsmodell och drivmedel in. Förmånsvärdet, som också kan kallas för ett schablonbelopp, räknas alltså ut baserat på vilken bil du har

Hur fungerar förmånsvärde?

Alla som är anställda eller företagare som har tillgång till en tjänstebil behöver betala en förmån – i form av ett värde baserat på bilmodell, utrustning samt drivmedel.